Blue Sky-synet på aktiemarkedet er forbi

Set under ét har 2017 været en stærkt aktieår, selv om november har været præget af tilbagefald og stigende usikkerhed. I Industriens Pension forbereder vi os på et lidt mere volatilt 2018, hvor investorernes entydige Blue sky-syn på markederne er forbi.

Et solidt aktieår nærmer sig så småt sin afslutning, og trods novembers tilbagefald har året som helhed været præget af optimisme, lav volatilitet og et marked, der svømmer i likviditet.

De toneangivende danske aktier i C20 Cap er stadig oppe med knap 10 procent, og aktierne i det amerikanske S&P 500-indeks fører an i værdiansættelsen efter stigninger på over 15 procent i år. Meget tyder dog på, at det uhørt lave stressniveau nærmer sig sin afslutning, og markederne vil formentlig ikke længere blive drevet frem, hvis ikke den fundamentale udvikling i top- og bundlinje følger med.

Det seneste år har vi oplevet stærke afkast fra konjunkturfølsomme aktier, og det gælder også i tilfælde, hvor den underliggende indtjeningsudvikling har været tvivlsom. Men den tendens kan ikke ventes at fortsætte på samme måde næste år. I 2018 forventer vi derimod, at kvalitet og stabilitet i selskaberne i højere grad vil blive belønnet.

Det bliver igen tid til at fokusere på kedelige forhold som lav gæld, stabil indtjening og -vækst og cashflow-generering her og nu. Forhåbninger om potentielt stærke cashflow mange år ude i fremtiden vil til gengæld blive en mindre drivkraft næste år.

Private investorer skal købe flere obligationer
Hvis investorernes Blue Sky-syn på verden bliver trængt i baggrunden næste år, bliver det et dårligere og mere volatilt aktieår end i 2017. Udløseren af skiftet kan meget vel blive en strammere likviditetssituation. Når verdens centralbanker omsider har besluttet at rulle deres likviditetsstøtte tilbage via færre opkøb af obligationer, så er det ikke et overraskende resultat.

Anført af den kinesiske og amerikanske centralbank vil der ved slutningen af 2018 være færre obligationer på centralbankernes bøger, end vi ser i dag. Og når det sker, skal der skaffes plads til, at de private investorer opkøber flere obligationer.

Centralbankernes begyndende normalisering af pengepolitikken betyder igen, at konkurrencen om kapital – en konkurrence, som centralbankerne næsten har sat ud af kraft ved de enorme obligationsopkøb – vil blive reetableret lidt efter lidt. Konkurrencen om kapital, som vi næsten har glemt i 2010’erne, er en hjørnesten i det markedsøkonomiske system, som den vestlige verden har haft så stor succes med gennem mange årtier.

Tydelige tegn på de nye tider
Her i november 2017 er der allerede tegn på, at finansmarkederne er begyndt at indstille sig på de nye tider. Markedet for amerikanske højrisikable obligationer er f.eks. i de seneste uger faldet til niveauerne fra marts – i høj grad pga. den begyndende pengepolitiske normalisering, hvor obligationerne på centralbankens bøger lidt efter lidt nedbringes. Kvalitet i selskaberne og den underliggende indtjeningsudvikling bliver på den baggrund de nøgleord, som investorerne igen skal vægte helt i top i 2018.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *