Investorernes nye udfordring: Obligationer mister effekt som et sikkert bolværk

Obligationer har i en årrække været en sikker stødpude i porteføljen, fordi de har bevæget sig modsat aktier. Men flere års sammenhæng mellem obligationer og aktier er brudt, og det skaber store udfordringer for alverdens investorer.

Siden 2008 har obligationer været den sikre havn, når aktiemarkederne i perioder har været urolige, og aktierne er dykket. Det har skabt mere ro i maven hos mange, at obligationskurserne er steget, når aktierne er faldet og omvendt. Når man i perioder tabte på gyngerne, vandt man med andre ord på karrusellerne.

Nu tyder meget imidlertid på, at den sammenhæng er ved at blive brudt. Det betyder, at investorerne ikke længere har en sikker buffer, når aktiemarkedet bliver mere volatilt, og det kan blive en væsentlig udfordring for aktietunge investorer.

Det seneste eksempel på de nye tider så vi i forbindelse med den globale aktiekorrektion i slutningen af januar og begyndelsen af februar. Her viste obligationer sig fra en ny side, da de ikke var i stand til at stige, da aktierne faldt. Årsagen til de svagt performende obligationer er forståelig, når pengepolitik og inflationsforventninger normaliseres, men ikke desto mindre er det nyt, at renterne ikke reagerer med et fald, når aktierne dykker.

Har tidligere været en early warning
Et skifte i korrelationen mellem de to aktivklasser har historisk ofte været en indikator for et klimaskifte på finansmarkederne. Og hvis den omvendte korrelation mellem aktier og obligationer for alvor bliver brudt, og hvis korrelationen bliver direkte positiv, så kan det varsle problemer for de fleste investorer.

Årsagen er den enkle, at uden mulighed for at bruge obligationer som en sikker havn, så har mange investorer ikke mulighed for at holde så mange aktier. Det har vi bl.a. set i 1999 og 2007, hvor en positiv korrelation mellem aktier og obligationer netop var en early warning for de aktiekrak, der fulgte i 2000 og 2008.

Udsigt til større aktieudsving

Situationen i dag er dog – trods alt – af flere årsager ikke lige så faretruende som i 1999 og 2007, og der skal sandsynligvis flere rentestigninger til for at skræmme aktieejerne for alvor. Men når renterne stiger yderligere, så skal indtjeningen i aktieselskaberne fortsat udvikle sig stærkt for at sikre, at aktierne ikke falder samtidig med obligationerne.

I Industriens Pension tror vi fortsat på en fornuftig indtjeningsudvikling set under ét, men vi tror også på større aktieudsving i 2018 end set længe. Og de nye tider for sammenhængen mellem aktier og obligationer vil udfordre investorerne og skabe ny tvivl om varigheden af det nuværende aktieopsving, der i forvejen er et af de længste i historien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *